• BUFS HOME
 
 Home >너른광장 >  알림판 >   뉴스
 
제목 2017 여름학기 분반 최종 결과0
작성자 김윤미 작성일 2017-05-20 12:18 조회 609
*개강 5/22

오전반은 8:50, 오후반은 13:00까지 A동 412호 한국어학당 사무실에서 분반과 강의실을 확인하세요.


*수업 시간
오전(1, 3, 4급) 09:00 ~ 12:50
오후(2, 5, 6급) 13:10 ~ 17:00 
<오전반>

1-1 (오전) A315

담임 : 배순향

1

응웬 토 하잉

NGUYEN THO HANH

2

락성류

LUO SHENGLIU

3

하 티 튀 흐엉

HA THI THUY HUONG

4

응웬 비엣 흥

NGUYEN VIET HUNG

5

응웬 티 홍

NGUYEN THI HONG

6

까오 티 투

CAO THI THU

7

응웬 티 머

NGUYEN THI MO

8

뢰국용

LAI GUOYONG

9

종일명

ZHONG YIMING

10

응웬 티 응웬

NGUYEN THI NGUYEN

11

응웬 반 휘

NGUYEN VAN HUY

12

레 투 흐엉

LE THU HUONG

13

왕영안

WANG YINGYAN

14

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

15

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

1-2 (오전) A311

담임 : 배성애

1

쩐 꾸앙 히에우

TRAN QUANG HIEU

2

유리아나

VIEYRA GAARCIA ANDREA YULIANA

3

용계성

LONG JIXING

4

이가웅

LI JIAXIONG

5

임진휘

LIN JINHUI

6

위신성

WEI XINXING

7

팜 티 끄엉

PHAM THI CUONG

8

부 티 응옥 아잉

VU THI NGOC ANH

9

황 티 후에

HOANG THI HUE

10

응웬 티 흐엉

NGUYEN THI HUONG

11

부 티 타오

VU THI THAO

12

팜 티 텀

PHAM THI THOM

13

응웬 티 홍

NGUYEN THI HONG

14

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

15

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

3-1 (오전) A401

담임 : 강귀종

1

응웬 즈엉 안

NGUYEN TRUONG AN

2

추자선

ZOU ZIXUAN

3

유적

LIU DI

4

당 미 링

DANG MY LINH

5

모자원

MU ZIYUAN

6

이빈

LI BIN

7

한용

HAN LONG

8

번경휘

FAN QINGHUI

9

팜 낌 디엔

PHAM KIM TIEN

10

반로

PAN LU

11

팽서형

PENG UIXIN

12

쩐 티 프엉 타오

TRAN THI PHUONG THAO

13

채윤기

TSAI YUNCHI

14

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

15

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

3-2 (오전) A402

담임 : 임경희

1

부이 티 디엠

BUI THI DIEM

2<